Samen werken aan water in Brabant

Twitter
Geen tweets!
Praat mee op hastag #waterrestaurant

Welkom!

De maatschappij vraagt van waterschappen en gemeenten om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan waarbij het wenselijk is om over de grenzen van de organisaties heen te kijken. Het Waterrestaurant is een plek die hierin voorziet en waar gemeenten en waterschappen samen 'in de keuken staan en gerechten bereiden voor de maatschappij’.

Het Waterrestaurant levert hiermee een bijdrage aan de intensivering van de samenwerking tussen de waterketenpartners en creëert door een gezamenlijke aanpak op verschillende manieren een meerwaarde. Deze meerwaarde manifesteert zich in:

  • Lagere maatschappelijke kosten
  • Hogere maatschappelijke baten
  • Verminderde kwetsbaarheid
  • Hogere kwaliteit
  • Kennis die wordt gedeeld en verspreid

Met een keuze uit de 4 verschillende menu’s en de hierin opgenomen 31 gerechten  fungeert het Waterrestaurant als een inspirerende plek waar de waterketenpartners vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen.

Is er behoefte aan een nieuw gerecht dan kunnen de initiatiefnemers in het Waterrestaurant partners zoeken voor de verdere uitwerking hiervan. Zo bevordert het Waterrestaurant samenwerking en kennisdeling en geven we regionaal invulling aan de component integraal afvalwaterbeheer uit het Bestuursakkoord Water.

 

Nieuw menu op de kaart!

 

Belangstelling in grenzeloos samenwerken op een adaptieve manier? In het Bespaar menu worden de voorbereidingen op dit uitdagende gerecht  "adaptieve Regenboog, grenzeloos samenwerkend" aangegeven.

Let verder op de algemene mededelingen hierover op deze website en via Twitter. Of neem contact op met de waterambassadeur Brabant midden.